Saturday, January 3, 2009

TO SAIDEH MAGNO

Dear Jomel Pakyu,
09153867752

You are juvenile-ing me because that is the inevitable part of the systematic world amen. Ayaw mo sumikat dahil may tamang oras para jan. Pogi ka kasi. I will spare you from the trouble.

Oh sheeet. No please.

Jomel crush ka ng bayan. Ang pogi mo. Sabi ni Yuniz type ka niya. Ayihee kilig siya.
Type ka din daw ni XP.

Lalo na ni Tiano jusko.

Atsaka ni kuya na taga Mendiola. Ung nag-aayos ng mike, gitara, etc natin.


Jomel you are the love of my life and you will make us libre when your daddy goes bye bye to abroad. I will love you until the end of time. God bless you.

"Walang baklang pangit, pag si Jomel ay gipit."

No comments: