Friday, July 4, 2008

Q&A 1

QUESTION
Sinong pipiliin mo? Taong mahal mo, o taong mahal ka?

ANSWER
Kung sinong mas sexy. O_o

No comments: